Ringen 2022

NIEUWE TARIEVEN EN VERZENDING VAN DE RINGEN

De kosten die de N.B.v.V. maakt om ringen te produceren stijgen. Daarbij kunt u natuurlijk denken aan materiaalkosten, maar ook de kosten voor anodiseren, salariskosten, onderhoud, etc. worden hoger. In verband hiermee zijn wij genoodzaakt om de prijs van de ringen iets te verhogen.

Ingaande de bestelling voor ringen voor ronde 1 van 2022 (dus vanaf 1 april 2021) zijn de prijzen als volgt:

Gekleurde ringen € 0,25

Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen € 0,40

Kunststof ringen € 0,40

Gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,35

Volledig gekleurde ringen voor beschermde vogels € 0,50

Aluminiumkleurige ringen (groot) € 1,00

Roestvrij stalen ringen € 2,00

Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,00

Niet-leden: basisprijs ring plus € 1,00

Overigens is de N.B.v.V. daarmee in vergelijking met andere organisaties nog steeds de goedkoopste! Daarnaast vertellen wij u niets nieuws als we vaststellen dat de kwaliteit van de postbestelling in Nederland hard achteruit is gegaan. Ook voor het verzenden van ringen heeft dit consequenties: bij vrijwel elke verzending komt het tegenwoordig voor dat er een of twee niet bezorgd worden. En waar die dan blijven? Om de vereniging en de betreffende leden niet de dupe te laten worden maken wij dan de hele bestelling opnieuw! Dat kost ons tijd, werk en materiaal en de leden hebben sowieso de ringen later of te laat. Soms komen we er dan na drie weken achter dat de eerste bestelling dan pas afgeleverd wordt. En ringen voor beschermde soorten mogen wij geen tweede keer maken, dus moet de ringencommissaris de bestelling nogmaals doen, maar dan met andere volgnummers. Kortom: narigheid alom! Verreweg het verstandigste zou zijn om alle ringen aangetekend te gaan verzenden. Alleen het probleem daarbij is dat e.e.a. een enorme administratie vergt en voor de leden veel hogere kosten met zich meebrengt. Als alternatief hebben we besloten om (eveneens ingaande de eerste bestellingen voor ronde 1 van 2022) de ringen voortaan als een brievenbuspakje te gaan verzenden. Hiervoor is geen hand tekening voor ontvangst vereist, maar elke zending heeft wel een track & trace mogelijkheid, waardoor wij weten waar een zending zich bevindt. De (geringe) meerkosten van deze verzendingen zullen worden verdisconteerd in de administratie- en verzendkosten. Ingaande ronde 1 bedragen die voor een afdeling lid € 3,00 en voor Verspreide Leden, niet-leden en spoedbestellingen € 4,50 per bestelling.

Reacties zijn gesloten.