Wenst lid te worden van Vogelvereniging “Vogellust”

Vul het formulier volledig in.
Ter voorkoming van spam vul je het Captcha nummer in, let op is hoofdlettergevoelig.
Klik daarna op verzenden.

Met ingang van:
Voorletters: Voornaam:
Achternaam:
Geboorte Datum:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon / Mobiel:
E-mailadres:
Kweker van de volgende vogels:
Was u reeds eerder lid van
een vogelvereniging! : ja / nee
Zo ja van welke?:
Captcha -
 

Heeft U zich via dit formulier aangemeld om lid te worden van Vogellust, dan verzoeken wij U om de contributie € 37,50 zo spoedig mogelijk te voldoen. Dit kan via Rabobank Tilburg: Rekeningnummer NL37RABO01034.23.699 ten name van V.v. Vogellust, omschrijving, nieuw lid. Bij voorbaat onze dank.